solved HT00001
Đổi email đăng nhập
11 tháng 3 2024 | từ CSR TECH (Gopy, Gopify) | 777 Lượt xem
Đổi email đăng nhập Gopy từ vn.hr12@asiansha.com sang hr12@gtheadgear.com. xin cảm ơn
Câu trả lời
11 tháng 3 2024

Đã đổi email theo yêu cầu. Để đặt lại mật khẩu xin vui lòng truy cập đường dẫn:

https://portal.gopy.io/forgot-password 

Tiếp đến, nhập email "hr12@gtheadgear.com" và bấm vào nút "RESET PASSWORD" để thực hiện thao tác thiết lập mật khẩu mới. 

Xin cảm ơn.