Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

  • CSR Tech JSC
  • 3rd Floor An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang District 3, HCMC – Vietnam​
  • (+84)943777369
  •  luan.le@csrvietnam.org