solved HT00002
Thay đổi ngày bắt đầu HĐLĐ
12 tháng 3 2024 | từ CSR TECH (Gopy, Gopify) | 1.275 Lượt xem
Không thể đổi ngày bắt đầu hợp đồng khi HĐ đã gửi đi. Xin hỗ trợ, cám ơn!
Câu trả lời
12 tháng 3 2024

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) nếu đang ở trạng thái "Đang chờ" thì có thể bấm vào nút "Từ chối" sau đó nhập lý do để đưa HĐLĐ về trạng thái "Mới". Ở trạng thái này thì người dùng có thể chỉnh sửa thông tin HĐ.