How can we help you ?


I am facing an issue

Report an issue

I need a new service

Request a service

I am looking for a solution

View solutions

Request summary

New ticket
0

Accepted ticket
0

Processing ticket
0
Most popular issues

Newest FAQs

Trường hợp người lao động bị đột quỵ trong giờ làm việc thì có được xem là tai nạn lao động hay không?

See more

Có quy định về việc người lao động được tạm ứng tiền lương hay không?

See more

Lương tháng thứ 13 được hiểu là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động  theo thỏa thuận, thường là vào dịp cuối năm. Căn cứ thưởng dựa trên mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Tiền lương tháng 13 thường được thể hiện trên các văn bản: Hợp đồng lao động, quy chế lương, thưởng, phạt,...Vậy liệu người lao động chưa làm đủ 12 tháng thì NLĐ có được hưởng lương tháng 13 hay không?

See more

Người lao động mất việc có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?

See more

Nếu không có thỏa thuận thì trong thời gian thử việc, người lao động có được nhận tiền phụ cấp từ tiền lương hay không?

See more