solved HT/2023/0005
Trích xuất survey result
12 January 2023 | to CSR ECOSYSTEM | 124 Views
Các dữ liệu của file excel kết quả của Survey đang hiện lên theo chiều ngang, nhờ GOPY team có thể điều chỉnh để kết quả của survey thể hiện theo cột dọc để tiện phân tích không?
Answer
12 January 2023

Dear chị Tú Trương,

Sau khi nhận được thông tin, Gopy team đã trao đổi và cập nhật thêm mẫu report mới theo nhu cầu sử dụng của bên mình. Để trích xuất dữ liệu theo hàng dọc, chị vui lòng vào portal, chọn survey và survey result. Ở mục export report, chị vui lòng chọn raw data và xuất dữ liệu. Dữ liệu khi được trích xuất sẽ hiện theo dạng cột để dễ phân tích hơn.

Regards,

GOPY CSR Team