solved HT/2023/0006
Xem thống kê lượt tương tác
12 January 2023 | to CSR ECOSYSTEM | 139 Views
Làm sao để EA/influencer thống kê lượng tương tác của tất cả các nhà máy mình đang phụ trách thay vì xem từng nhà máy như hiện nay? VD: bao nhiêu người xem bài post, bao nhiêu người like/share, bao nhiêu người học trên E-learning, bao nhiêu giờ...
Answer
12 January 2023

Dear chị Tú,

Để xem thống kê lượt tương tác của các nhà máy, chị vui lòng truy cập portal GOPY (https://portal.gopy.io/login) và vào mục Activities Dashboard. Chị có thể xem trực tiếp trên Dashboard hoặc tải báo cáo về máy.

Với các khóa học E-learning, chị có thể truy cập vào chế độ giảng viên để xem thống kê cho từng khóa học.

Regards,

Gopy Team