solved HT00009
Điều chỉnh thông tin nhà máy
1 March 2023 | to Gopy CSR Tech | 27 Views
Một số nhà máy khi tạo tài khoản trên Gopy gặp một số vấn đề như sau: 1. Nhà máy tạo nhầm tài khoản trên môi trường thử nghiệm 1.1 - Tên: Minh Anh Tan Ky Garment Join Stock Company - Email: compliance@miantk.com - SĐT: 0342451002 1.2- Tên: Star Fashion Company Limited - Email: stfdtnbich@crystal-stf.com.vn - SĐT: 02463267395 => yêu cầu tạo lại tài khoản trên portal 2. Nhà máy gửi nhiều reuqest đăng kí mới. - Thông tin vui lòng xem file đính kèm - thông tin cần điều chỉnh như bên dưới 1. Greentech Headgear Co., Ltd Email: vn.hr12@asiansha.com SĐT: 0903003830 - Đường D02, KCN Châu Đức, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. => Nhà máy đã tồn tại trên hệ thống, Gopy hỗ trợ cập nhật tên. 2. Branch 1 of Greentech Headgear in Dong Nai - Email: vn.csr1@asiansha.com - SĐT: 842513685868 - Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2- Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai => Chấp nhận yêu cầu tham gia của nhà máy với email vn.csr1@asiansha.com. 3. Hansoll Vina Co., Ltd Email: csr@hansollvina.com SĐT:02743732941 Lot 115, 116, 124, 125, a part of lot 117, 126 Road No. 06, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward => Nhà máy đã tồn tại trên hệ thống, Gopy hỗ trợ cập nhật địa chỉ.
Answer

Dear chị Tú

Gopy team đã nhận được thông tin và đã điều chỉnh thành công trên hệ thống ah