solved HT00002
Thay đổi ngày bắt đầu HĐLĐ
12 March 2024 | to CSR TECH (Gopy, Gopify) | 1,273 Views
Không thể đổi ngày bắt đầu hợp đồng khi HĐ đã gửi đi. Xin hỗ trợ, cám ơn!
Answer
12 March 2024

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) nếu đang ở trạng thái "Đang chờ" thì có thể bấm vào nút "Từ chối" sau đó nhập lý do để đưa HĐLĐ về trạng thái "Mới". Ở trạng thái này thì người dùng có thể chỉnh sửa thông tin HĐ.