Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?


Tôi đang có vấn đề cần giải quyết

Tạo ticket mới​

Tôi cần tham khảo ý kiến khác 

Xem Diễn đàn​

Tôi đang tìm kiếm giải pháp

Xem danh sách FAQs

Tổng hợp yêu cầu

Ticket mới
0

Ticket đã được tiếp nhận
0

Ticket đang được xử lý
0
Các vấn đề được quan tâm

Câu hỏi mới nhất

Trường hợp người lao động bị đột quỵ trong giờ làm việc thì có được xem là tai nạn lao động hay không?

Xem thêm

Có quy định về việc người lao động được tạm ứng tiền lương hay không?

Xem thêm

Lương tháng thứ 13 được hiểu là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động  theo thỏa thuận, thường là vào dịp cuối năm. Căn cứ thưởng dựa trên mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Tiền lương tháng 13 thường được thể hiện trên các văn bản: Hợp đồng lao động, quy chế lương, thưởng, phạt,...Vậy liệu người lao động chưa làm đủ 12 tháng thì NLĐ có được hưởng lương tháng 13 hay không?

Xem thêm

Người lao động mất việc có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?

Xem thêm

Nếu không có thỏa thuận thì trong thời gian thử việc, người lao động có được nhận tiền phụ cấp từ tiền lương hay không?

Xem thêm