Chúng tôi có thể hỗ trợ gì ?


Tôi gặp vấn đề cần giải quyết

Tạo ticket mới

Tôi cần thảo luận cho giải pháp 

Truy cập diễn đàn

Tôi cần tham khảo giải pháp đã có sẵn 

Xem danh sách tickets

Thống kê

Ticket mới
1

Ticket được chấp nhận
0

Ticket đang xử lý
0
                    
Các vấn đề nổi bật

Thay đổi ngày bắt đầu HĐLĐ

Không thể đổi ngày bắt đầu hợp đồng khi HĐ đã gửi đi. Xin hỗ trợ, cám ơn!


Đổi email đăng nhập

Đổi email đăng nhập Gopy từ vn.hr12@asiansha.com sang hr12@gtheadgear.com. xin cảm ơn


Inactive User

Team Gopy vui lòng hỗ trợ inactive các tài khoản người dùng đã nghỉ việc tại công ty. Xin cảm ơn


Nhập tay tạo giờ tăng ca

Tôi muốn tạo tăng ca cho nhân viên với giờ cụ thể từ 20:22 đến 22:00 nhưng không nhập tay trên hệ thống được.

Các FAQs mới nhất

Làm sao để tôi xuất thông tin tăng ca ra file định dạng xlsx?

Xem thêm

Làm sao để tôi có thể xem lại số giờ tăng ca của từng nhân viên?

Xem thêm

Tôi muốn tạo cấu trúc lương?

Xem thêm

Tôi bị quên mật khẩu, làm sao tôi có thể lấy lại mật khẩu?

Xem thêm

Dữ liệu cá nhân của tôi sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Xem thêm